គោលការណ៍ណែនាំរបស់យើង។

គោលការណ៍ណែនាំរបស់យើង។

គុណតម្លៃ ការប្រព្រឹត្ត និងអាកប្បកិរិយារបស់យើង។

ទាញយកអត្ថប្រយោជន៍ពីទ្រព្យសកម្មតែមួយគត់របស់យើង Huasheng ប្តេជ្ញាផ្តល់នូវផលិតផល និងសេវាកម្មដ៏ប្រសើរដែលបង្កើន និងបង្កើនប្រសិទ្ធភាពប្រតិបត្តិការរបស់អតិថិជនរបស់យើង។

 

ការប្តេជ្ញាចិត្តរបស់យើងចំពោះអតិថិជន

Huasheng ប្តេជ្ញាចិត្តដើម្បីឧត្តមភាពនៅក្នុងអ្វីគ្រប់យ៉ាងដែលយើងចង់ធ្វើ។យើងមានបំណងធ្វើអាជីវកម្មតាមរបៀបដែលស្រប និងតម្លាភាពជាមួយអតិថិជនទាំងអស់របស់យើង។អតិថិជន​ដាក់​ការ​ជឿ​ទុក​ចិត្ត​យ៉ាង​ខ្លាំង​មក​លើ​យើង ជា​ពិសេស​នៅ​ពេល​ដែល​វា​មក​ដល់​ការ​ដោះស្រាយ​ព័ត៌មាន​រសើប និង​សម្ងាត់។កេរ្តិ៍ឈ្មោះរបស់យើងសម្រាប់សុចរិតភាព និងដំណោះស្រាយដោយយុត្តិធម៌គឺមានសារៈសំខាន់យ៉ាងសំខាន់ក្នុងការឈ្នះ និងរក្សាការជឿទុកចិត្តនេះ។

 

អាជីវកម្មរបស់យើងចាប់ផ្តើមពីមនុស្សអស្ចារ្យ

នៅ Huasheng យើងរើសយកអ្នកណាដែលយើងជួល ហើយយើងជួលមនុស្សដោយបេះដូង។យើងផ្តោតលើការជួយគ្នាទៅវិញទៅមកក្នុងការរស់នៅកាន់តែប្រសើរ។យើងយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះគ្នាទៅវិញទៅមក ដូច្នេះការយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះអតិថិជនកើតឡើងដោយធម្មជាតិ។

 

ក្រមសីលធម៌

ក្រមសីលធម៌ និងគោលការណ៍ Huasheng អនុវត្តចំពោះនាយក មន្ត្រី និងបុគ្គលិករបស់ក្រុមហ៊ុន Huasheng ទាំងអស់។ពួកគេត្រូវបានរចនាឡើងដើម្បីជួយបុគ្គលិកម្នាក់ៗដោះស្រាយស្ថានភាពអាជីវកម្មប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈ និងយុត្តិធម៌។

 

អភិបាលកិច្ច​សាជីវកម្ម

Huasheng ប្តេជ្ញាប្រកាន់ខ្ជាប់នូវគោលការណ៍ដ៏ត្រឹមត្រូវនៃអភិបាលកិច្ចសាជីវកម្ម និងបានអនុម័តការអនុវត្តអភិបាលកិច្ចសាជីវកម្ម។